mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Bastien & Bastienne

Bastien & Bastienne

Bastien_Bastienne

Kammarlustspelet Bastien & Bastienne är tillbaka

Under våren fIck ungdomar i en rad av länets kommuner möjlighet att se ett nyuppsatt kammarlustspel som bygger på Mozarts opera Bastien & Bastienne. I rollerna Simon Leidecker, Annika Thunberg och Torbjörn Westman. Länsmusikens egna musiker medverkar och för libretto och regi ansvarar Carolina Johansson på Länsmusiken. Kalmar läns hemslöjd står för scenografin. Föreställningen ingår i hälsa och kulturprojektet MusikSeRum.
Föreställningarna är inte offentliga:
Oskarshamn 6 och 7 september
Kalmar 8 september