mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken

Archive For: nybrokonsertfoerening


Tack publik, musiker och arrangörer för säsongen 2016/2017!

Nu är arbetet i slutfasen med att planera musikföreningarnas konserter säsongen 2017/2018. Redan under sommaren medverkar Länsmusiken under ett stort antal konserter. En del av programmet finns här på hemsidan som regelbundet …

Read more →